Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θρόμβωση

Κατευθυντήριες οδηγίες σε μορφή pdf

Λοιποί πόροι

Επιλεγμένα αποσπάσματα

H θρόμβωση σκοτώνει περίπου 1 στους 4 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΝ), είναι η κύρια αιτία ενδονοσοκομειακών θανάτων παγκόσμια. Όμως, θα μπορούσε να προληφθεί αν κάθε νοσοκομείο της χώρας ήταν υποχρεωμένο να κάνει εκτίμηση του θρομβοεμβολικού κινδύνου σε κάθε ασθενή που κάνει εισαγωγή και άρα εφάρμοζε και τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Αλέξανδρος Τσελέπης, καθ. Χημείας – Βιοχημείας, πρώην πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ

Η εφαρμογή κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής πρόληψης μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές και να προλάβει σε πολλούς ασθενείς τις επώδυνες επιπλοκές της. Πρόσφατα πολυκεντρικές μελέτες έδειξαν ότι αρκετοί ασθενείς που κινδυνεύουν από φλεβική θρομβοεμβολική νόσο δεν λαμβάνουν προληπτική αγωγή, η οποία γίνεται με τη χορήγηση των κατάλληλων αντιπηκτικών φαρμάκων παρά το γεγονός ότι η εν λόγω νόσος αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας.
Δημήτρης Μάρας, Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του «Κοργιαλένειου – Μπενάκειου Ε.Ε.Σ» και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας

Ωστόσο, παρ’ ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, παραμένει υποεκτιμημένη, τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο και τις Αρχές δημόσιας υγείας αφού μεγάλος αριθμός πολυκεντρικών μελετών έδειξε ότι πολλοί ασθενείς που κινδυνεύουν από αυτήν δεν λαμβάνουν την κατάλληλη προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή ενώ σε πολλούς άλλους δεν υποψιαζόμαστε καν ότι μπορεί να πάσχουν από φλεβική θρόμβωση.
Γεώργιος Σφυρόερας, Αγγειοχειρουργός, Επιμελητής Α’ ΠΓΝ Αττικόν, γραμματέας της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας

Ένα παράδειγμα που υποδεικνύει τη συχνότητα φλεβοθρόμβωσης από την ενότητα «μεμονωμένες κακώσεις κάτωθεν του γόνατος»:

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία κακώσεων, όπως κατάγματα, συνδεσμικές κακώσεις, χόνδρινες βλάβες και ρήξεις τενόντων. Η συχνότητα της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης σε ασθενείς με μεμονωμένες κακώσεις κάτωθεν του γόνατοs κυμαίνεται από 10% έως 45% και εξαρτάται από το τύπο και τη σοβαρότητα της κάκωσης. Ο αντίστοιχος κίνδυνος εμφάνισης πνευμονικής εμβολής είναι 0,4% έως 2,1%. Επιβαρυντικοί παράγοντες αποτελούν η προχωρημένη ηλικία, η παρουσία κατάγματος έναντι τραυματισμού μαλακών μορίων, η χειρουργική θεραπεία, η εφαρμογή ίσχαιμης περίδεσης, η καθυστερημένη κινητοποίηση λόγω τοποθέτησης νάρθηκα και η παχυσαρκία. Οι κεντρικότερες κακώσεις έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις περιφερικότερες κακώσεις, δηλαδή τα κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα κατάγματα μεσότητας κνήμης και αυτά με τη σειρά τους μεγαλύτερο κίνδυνο από τα κατάγματα ποδοκνημικής. Η ρήξη του αχίλλειου τένοντα, αν και αποτελεί κάκωση μαλακών μορίων, έχει κίνδυνο εμφάνισης εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης ανάλογο των καταγμάτων των κάτω άκρων.
Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης στην ορθοπαιδική, ενότητα Θρομβοπροφύλαξη στις μεμονωμένες κακώσεις κάτωθεν του γόνατος, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 2009

Στους ασθενείς με προηγηθείσα φλεβική θρομβοεμβολή προτείνεται ο συνδυασμός φαρμακευτικής και μηχανικής θρομβοπροφύλαξης.
— Ibid, ενότητα: Θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς με προηγηθείσα φλεβική θρομβοεμβολή