Τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων (εξέταση για θρόμβωση)

Παρακάτω παραθέτω τα τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων που έκανα. Μπορείτε φυσικά να διαβάσετε όλη την ιστορία μου με την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.
Στην πορεία κατάλαβα πόσο μεγάλη τέχνη είναι το τρίπλεξ και σε πόσο μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον χειριστή.

Η δεξιά επιπολής μηριαία φλέβα από σχεδόν τον άνω τριτημόριό της και περιφερικότερα καθώς και η δεξιά ιγνυακή φλέβα ελέγχεται με ηχογενές υλικό, απώλεια της ελαστικότητάς τους και με νηματοειδή ροή στον αυλό τους καθ’ όλο το μήκος τους.
Βαθμός ανεπάρκειας ελέγχεται στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο κατά τη δοκιμασία Valsalva. Ελαφρά ανεπάρκεια και διάταση της δεξιάς μείζονος σαφηνούς φλέβας του δεξιού κάτω άκρου χωρίς ωστόσο να ανεπαρκεί η σύστοιχη σαφηνομηριαία βαλβίδα κατά τη δοκιμασία Valsalva.

Τρίπλεξ 1 / Ιατρός Α

Ηχογενές υλικό ελέγχεται στην δεξιά επιπολής μηριαία αρτηρία στο άνω τμήμα αυτής έως και περιφερικά στον μηρό στο τμήμα που ελέγχεται, με επανασηραγγοποίηση και παρουσία συνεχούς ροής. Η ιγνυακή φλέβα και περιφερικότερα ελέγχεται χωρίς εικόνα θρόμβωσης, το τοίχωμα της είναι ευπίεστο.
Μικρού βαθμού ανεπάρκεια ελέγχεται στις οπίσθιες κνημιαίες φλέβες.
Η δεξιά ελάσσον σαφηνής φλέβα ελέγχεται χωρίς διάταση ή ανεπάρκεια.
Η δεξιά μείζον σαφηνής φλέβα ελέγχεται με μέτριου βαθμού ανεπάρκεια στο ύψος της γαστροκνημίας και μικρού βαθμού ανεπάρκεια στο ύψος του μηρού, όπου απεικονίζεται διπλή, με ήπια διάταση σε αμφότερα τα στελέχη.
Ανεπαρκής διατιτρώσα ελέγχεται στο κάτω έσω τριτημόριο της δεξιάς γαστροκνημίας, η οποία τροφοδοτεί μικρές κιρσοειδείς ανευρύνσεις.
Οι έσω δίδυμες φλέβες τροφοδοτούν μικρές κιρσοειδείς ανευρύνσεις στην έσω επιφάνεια της γαστροκνημίας.

Τρίπλεξ 2 [10 ημέρες μετά από το 1] / Ιατρός Β

Με το «αρτηρία» εννοούσε «φλέβα» και η ιγνυακή φλέβα «καθάρισε» σε 10 μέρες!

Παρατηρείται εικόνα παλαιότερης θρόμβωσης η οποία εκτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα της δεξιάς επιπολής μηριαίας φλέβας και στο κεντρικό τμήμα της σύστοιχης ιγνυακής φλέβας. Στην ιγνυακή φλέβα παρατηρείται μερικός βαθμός συραγγοποίησης (<50%). Στο μεγαλύτερο τμήμα κατά την μεσότητα και το περιφερικό τριτημόριο της επιπολής μηριαίας φλέβας αναγνωρίζεται μόλις διακριτή συραγγοποίηση ενώ στο κεντρικό τριτημόριο της επιπολής μηριαίας φλέβας παρατηρείται μερικώς βαθμός συραγγοποίησης (<50%).
Το λοιπό επιπολής και εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο αμφοτέρων των κάτω άκρων ελέγχεται βατό και ευπίεστο με φασική ροή χωρίς εικόνα θρόμβωσης. Χωρίς εικόνα ανεπάρκειας από τις μείζονες και ελάσσονες σαφηνείς φλέβες. Χωρίς εικόνα ανεπάρκειας του λοιπού εν τω βάθει φλεβικού δικτύου.

Τρίπλεξ 3 [3 μήνες μετά από το 2] / Ιατρός Γ

Εδώ έχουμε και ποσοστό, πράγμα που γίνεται συνήθως για τις αρτηρίες και όχι για τις φλέβες ένεκα της διαφορετικότητάς τους και των επιπλέον παραμέτρων που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις φλέβες.

Ηλέγχθη το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο του (Δε) σκέλους εκ του ύψους της έξω λαγονίου, έως και των φλεβών της γαστροκνημίας.
Παρετηρήθη εικών υπολλειματικής θρομβώσεως καθ’ όλον το μήκος της επιπολής μηριαίας και της σύστοιχης ιγνυακής.
Η μεν επιπολής μηριαία εμφανίζει μικρού βαθμού επανασηραγγοποίηση (σημείο διπλού αυλού) ενώ η ιγνυακή εμφανίζει σχεδόν πλήρη επανασηραγγοποίηση κυρίως κατά την πίεση της γαστροκνημίας.
Οι πρόσθιες και οι οπίσθιες κνημιαίες φλέβες απεικονίζονται Κ.Φ.
Καθυστέρηση σύγκλεισης της σαφηνομηριαίας βαλβίδας κατά τη δοκιμασία Βαλσάλβα. Ήπια ανεπάρκεια κοινής μηριαίας.

Τρίπλεξ 4 [2 μήνες μετά από το 3] / Ιατρός Δ

Νάτη πάλι η ιγνυακή να καθαρίζει.

Γνωστή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση δεξιού κάτω άκρου. Στην παρούσα εξέταση παρατηρείται εικόνα παλαιάς θρόμβωσης με μείωση του εύρους του αυλού σχεδόν σε όλο το μήκος της δεξιάς επιπολής μηριαίας φλέβας καθώς και του κεντρικού τμήματος της σύστοιχης ιγνυακής φλέβας, με μείωση του βαθμού απορροής και συνυπάρχουσα ανεπάρκεια. Το λοιπό επιπολής και εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο ελέγχεται βατό και ευπίεστο με φασική ροή χωρίς εικόνα θρόμβωσης. Παρατηρείται στην παρούσα εξέταση ανεπάρκεια σε διατιτρώσες, μία στη μεσότητα στην έσω πρόσθια επιφάνεια της δεξιάς κνήμης και έτερη στη μεσότητα στην οπίσθια έσω επιφάνεια της δεξιάς γαστροκνημίας. Χωρίς εικόνα ανεπάρκειας από το στέλεχος των μείζονων και ελάσσονων σαφηνών φλεβών. Χωρίς εικόνα ανεπάρκειας του λοιπού εν τω βάθει φλεβικού δικτύου.

Τρίπλεξ 5 [2 μήνες μετά από το 4] / Ιατρός Γ

Η… επιστροφή της εικόνας θρόμβωσης στην πολύπαθη ιγνυακή! Εδώ, ο ιατρός Γ ο οποίος είχε κάνει και το Τρίπλεξ 3, δίνοντας ποσοστά απόφραξης, στη συγκεκριμένη δεν δίνει.

Κοινή και εν τω βάθει μηριαία φλέβα με φυσιολογική βατότητα.

Χρόνια θρόμβωση μηριαίας φλέβας στο εγγύς τριτημόριο του μηρού, με μερική επανασηραγγοποίηση και σημαντική μεταθρομβωτική βαλβιδική ανεπάρκεια. Τμηματικός διπλασιασμός της μηριαίας φλέβας στο μέσο τριτημόριο του μηρού. Το ένα στέλεχος αυτής εμφανίζει αλλοιώσεις χρόνιας αποφρακτικής θρόμβωσης, ενώ το άλλο εμφανίζει πολύ καλή βατότητα, αλλά με σημαντική βαλβιδική ανεπάρκεια. Χρόνια θρόμβωση μηριαίας φλέβας στο άπω τριτημόριο του μηρού, με μερική επανασηραγγοποίηση και σημαντική μεταθρομβωτική βαλβιδική ανεπάρκεια.

Διπλασιασμός ιγνυακής φλέβας. Το ένα στέλεχος αυτής εμφανίζει αλλοιώσεις χρόνιας αποφρακτικής θρόμβωσης, ενώ το άλλο απεικονίζεται με ελάχιστες υπολειμματικές αλλοιώσεις χρόνιας θρόμβωσης και ήπια μεταθρομβωτική βαλβιδική ανεπάρκεια.

Ήπιες υπολειμματικές αλλοιώσεις χρόνιας θρόμβωσης (τοιχωματική πάχυνση) σε μικρό μήκος σε μια εκ των οπισθίων κνημιαίων φλεβών, στο ύψος της εκβολής της. Συνυπάρχει βαλβιδική ανεπάρκεια σε όλο το μήκος της φλέβας αυτής. Η έτερη οπίσθια κνημιαία φλέβα έχει φυσιολογική βατότητα.

Ήπιες υπολειμματικές αλλοιώσεις χρόνιας θρόμβωσης (τοιχωματική πάχυνση) σε μικρό μήκος σε μια εκ των περονιαίων φλεβών, στο ύφος της εκβολής της, όπου συνυπάρχει ήπια τμηματική βαλβιδική ανεπάρκεια. Η έτερη περονιαία φλέβα έχει φυσιολογική βατότητα.

Λοιπό φλεβικό δίκτυο με φυσιολογική βατότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Αλλοιώσεις χρόνιας θρόμβωσης μηροϊγνυακού άξονα, με μερική επανασηραγγοποίηση και σημαντική μεταθρομβωτική βαλβιδική ανεπάρκεια, όπως περιγράφεται.
Ήπιες υπολειμματικές αλλοιώσεις χρόνιας θρόμβωσης σε μια εκ των οπισθίων κνημιαίων και σε μια εκ των περονιαίων φλεβών, με συνοδό βαλβιδική ανεπάρκεια, όπως περιγράφεται.

Τρίπλεξ 6 [1 μήνα μετά από το 5] / Ιατρός Ε

Το βάθος ανάλυσης και η λεπτομέρεια σε αυτήν δεν συγκρίνεται με τις προηγούμενες.